Kad publicēts: 2018.23.3

DZIRCIEMA APTIEKA

RSU zinātniskā konference 2018

2018.23.3 – 2018.23.3
Lektīnu, viskotoksīnu un citu Viscum album ekstrakta aktīvo vielu lietošanas iespējas audzēju terapijā: literatūras pārskats.
S. Čulkstena, D. Arāja
Cenu piedāvājuma uzzināšana
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.